מדיניות פרטיות אתר

מאת:מרפאת לובנדנט 08/08/2023

מטרת המדיניות הזו היא להבהיר את הגישה של החברה לפרטיות הגולשים באתרים, ואיך החברה עובדת עם המידע שהיא מקבלת מהמשתמשים או שאוספת במהלך השימוש באתר. אלא אם כן נציין אחרת, ההגדרות של המונחים יהיו כפי שמפורט בתנאי השימוש.

1.1. המידע האישי שאתה מספק לנו כאשר אתה ממלא את הטופס צור קשר, מיועד לתגובה לבקשותיך או לשאלותיך לכתובת הדוא"ל שציינת.

1.2. המידע האישי שלך, וכן פרטים אודות ההעברה של המידע (בזאת: "המידע"), ישמר בבסיס הנתונים של האתר כפי שמפורט בחוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, והחברה תשתמש בו בהתאם להגבלות החוק.

1.3. החברה מבצעת מאמצים להבטיח את אבטחת המידע ולמנוע גישה של אנשים לא מורשים. האיסוף והשמירה מתבצעים בסביבה מוגנת. החברה מסתמכת על טכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כולל אבטחת האתר דרך טכנולוגיית הצפנת SSL, ונהלים אבטחה נוספים להבטחת המידע מפני פגיעה.

1.6. החברה עשויה לשלוח לך הודעות או פרסומות בדואר האלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. החברה יכולה להשתמש במידע שאתה מעביר ובמידע אודות אופן השימוש שלך באתר למטרת שיפור השירות, יצירת קשר איתך במקרה הצורך והעברת מידע סטטיסטי לגופים חיצוניים. גופים אלו אינם מורשים להשתמש במידע האישי אלא למטרות המוגבלות שצוינו.

1.7. החברה מתחם בשימוש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות אחרות בזהותן לתפקוד האופטימלי של האתר (להלן "העוגיות"), כולל לאיסוף נתונים סטטיסטיים לגבי השימוש באתר, אימות מידע, התאמת האתר לטעמיך ואבטחת המידע. כמובן, החברה מייעלת משאבים ומפעילה כלים לאבטחת מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר כדי למנוע פריצות. עם זאת, אנחנו לא יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת מפני התקפות חיצוניות. לפיכך, אתה מצהיר כי אין לך טענה נגדנו או כל גוף אחר בחברה בשל פריצה ו/או שימוש במידע מכל סיבה שהיא. אנו ממליצים לך להיות זהיר באינטרנט, לשנות את הסיסמאות שלך באופן תדיר, להשתמש בסיסמאות מורכבות ולהשתמש בדפדפן מאובטח.

ידע כי "עוגיות" ו"משואות רשת" הן ישויות דיגיטליות המוטמעות בדפים אונליין, המטרה שלהן היא לסייע באיסוף נתונים על השימוש באתר ונתונים דמוגרפיים. המידע שנאסף אינו מזהה אישית. השימוש ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google. למעוניינים לקרוא עוד על מדיניות הפרטיות של Google, תוכלו לבדוק באתר הרשמי שלה או בקישור הנ"ל.

1.8. החברה אינה רוצה לקבל ממך מידע או תוכן שהוא סודי או מוגן בזכויות. נא לא לשתף באתר מידע כזה. אם תפרסם או תשתף כזה מידע, הוא יתפעל כאילו הוא לא סודי ואינו מוגן. בשיתוף מידע כזה, אתה נותן לחברה הרשאה להשתמש בו לכל מטרה שהיא, ללא תשלום או זיכיון.

1.9. המידע שתמסור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות שלנו. החברה תשאיף לא למסור מידע לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, אלא במקרים בהם נצטרך לכך על פי החלטה שיפוטית או אם נתקל בטענות משפטיות בשל פעולות שנעשו באתר.

1.10. באתר מצויים קישורים שמובילים לאתרי אינטרנט שונים. החברה משקיעה מאמצים להפניה לאתרי אינטרנט שלא, לפי הערכתה, פוגעים בפרטיות המבקרים באותם אתרים. אולם, החברה לא יכולה להתחייב לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות באתרים אלה, לתוכן שבהם או לכל השלכה שתתקבל משימוש בהם. השימוש בקישורים לאתרים אלה ו/או באתרים עצמם הוא על אחריותך בלבד.

1.11. באפשרותך לצפות במידע הנאסף ונשמר על ידי החברה בהתאם להוראות השימוש הנ"ל, וזאת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. באופן דומה, אם המידע במאגרים של החברה משמש ליצירת קשר אישי איתך בהתבסס על שייכותך לקבוצה מסוימת, כפי שהוגדרה לפי מאפיינים של אנשים אשר במאגר ("פנייה עם הצעה מסחרית"), תהיה לך הזכות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לפנות בכתב ולבקש מחיקה של המידע הקשור אליך. במקרה כזה, החברה תמחק מידע הקשור אליך בקשר להצעות המסחריות. אבל מידע שנדרש לניהול העסקי של החברה – כולל תיעוד עסקאות שביצעת – ימשיך להישמר אצלה לפי החוק, אך לא ישמש לפנייה אליך בעתיד.

1.12. החברה מחוברת לעדכון ההנחיות שבמדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה של שינויים משמעותיים במדיניות, שקשורים לשימוש במידע שמסרת, יתפרסם הודעה באתר האינטרנט.